Kategorijas
Nekategorizēts

Amatierteātru festivāls Vītiņos 2022.g. 30.jūlijā „Spēlējam, dancojam….”

Vieta :

       Dobeles novads, Vītiņu pag.

Spēles Vieta:

      Vītiņu Tautas nams un estrāde

Norises laiks:

     2022.gads 30.jūlijs

Organizātori:

     Dobeles novada pašvaldība, Vītiņu Tautas nams un amatierteātris „Mežrozīte”

Dalībnieki:

 Latvijas Amatierteātri, kuri iesūtījuši anketas

Mērķi un uzdevumi:

1.Aktivizēt mazo amatierteātru darbību.

2.Atklāt teātra mākslas neierobežotās iespējas.

3.Apzināt un vērtēt amatierteātru kvantitatīvo kvalitatīvo sastāvu, sekmējot katra teātra māksliniecisko izaugsmi un snieguma kvalitāti un veicinot pieredzes apmaiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu.

Dalībnieku pieteikšanās:

Līdz 2022.gada 15.jūlijam

Dalības maksa:

Euro. 15.00 no kolektīva

Kontakttālruņi:

  mob. 25976679

Afišas:

Ļoti vēlams, lai labāk reklamētu Jūsu izrādi vai īslugu,skeču!

Izrādes apskaņošana:

Nodrošina Tautas namā un brīvdabas estrādē . Par citām tehniskām iespējām varam vienoties atkarībā no nepieciešamības

Aptuvenā dienas norise:

10:00 . piereģistrēšanās

10.15. –  atklāšana

10.30.-  izrādes

Aptuveni ap 21.00 noslēgums

Precīzu festivāla programmu un izrāžu plānojumu sastādīsim pēc pieteikuma saņemšanas.

Uz tikšanos festivālā!

Atbildēt