Kā kļūt par biedru

Kļūt par LATA biedru ir pavisam vienkārši – kolektīva vadītājs raksta LATA valdei adresētu iesniegumu, brīvā formā raksturojot savu teātri, centienus un intereses. Tas jāsūta uz lata@inbox.lv. Gada biedra maksa ir 30eur.

Katrs ar teātri saistīts interesents var kļūt arī par individuālo biedru. Gada biedra maksa ir 5eur. Individuālie biedri ne vienmēr saņem visas privilēģijas kā biedri teātri.

Kāpēc kļūt par LATA biedru?

Galvenie starptautiskie pasākumi ir NEATA rīkotais festivāls, kurā piedalās pa vienam nacionālā centra izvirzītajam teātrim un 10 režisoru novērotāju grupai no katras valsts, Baltijas valstu amatieru teātru festivāls „Baltijas rampa”, kurā piedalās 10 režisori un 2 amatieru teātri no katras Baltijas valsts, seminārs „Mazā Baltijas rampa”, kurā piedalās 10 režisori no katras Baltijas valsts un 2 rīkotājas valsts amatieru teātri.

Pēc Asociācijas iniciatīvas ar Latvijas Nacionālā Kultūras centra atbalstu notiek dažādi semināri – piemēram, diskusijas amatieru teātru režisoriem kā strādāt ierobežotos apstākļos. Sadarbībā
ar Latvijas Dramaturgu asociāciju tiek gatavoti piedāvājumi festivālam “Baltijas rampa”, kā arī tiek realizēti kopīgi amatieru teātru režisoru un dramaturgu sadarbības projekti.

Visiem LATA biedru teātri iegūst iespēju lietot šo vietni kā sava teātra informācijas avotu priekš potenciālajiem skatītājiem.

Regulārās LATA biedru sanāksmēs un informatīvos e-pastos tiek piedāvāta iespēja uzzināt par aktuālajiem pasākumiem.

Bet būtiskākais ir LATA biedru kopā būšana – mēs atbalstām viens otru pirmizrādēs un būtiskos teātra dzīves notikumos.