Izrāžu Parāde

Kas ir Izrāžu Parāde?

Izrāžu Parādi rīko LATA valde, sadarbībā ar asociācijas teātru režisoriem un kādu no kārtējā gada amatierteātru festivālu organizētājiem, tādējādi Izrāžu Parādi piesaistot tieši šim festivālam.

LATA rīkotajā Izrāžu Parādē var piedalīties amatierteātri, kas ir Latvijas Amatieru Teātru Asociācijas biedri. Izrāžu Parādei tiek izvēlētas 5 (piecas) izrādes, kuras noskatījušies, izdiskutējuši un pārrunājuši, iesaka LATA valdes locekļi, konsultējoties ar pārējiem asociācijas kolektīvu režisoriem.

Kur notiek Izrāžu Parāde?

Izrāžu Parāde parasti notiek sadarbībā ar kādu citu festivālu, kura virziens atbilst LATA Izrāžu Parādes mērķiem. Visiem apmeklētājiem ir iespēja skatīties piecas izvēlētās izrādes. LATA biedri kopīgā balsojumā vienojās par labāko izrādi.

Kas notika Izrāžu Parādē 2022?

1.-3.jūlijā LATA biedri kuplā skaitā piedalījās Starptautiskajā amatierteātru festivālā “Hepenings” Gulbenē. Kopā 18 LATA kolektīvi  izrādīja savas izrādes festivālā. Vairāki kolektīvi un režisori, kuri šoreiz neatveda savas izrādes,  bija ieradušies atbalstīt savus kolēģus festivālā, baudot piedāvātās izrādes.

Festivāla ietvaros 2.jūlijā notika arī pirmā LATA izrāžu parāde. Šajā parādē tika izrādītas 5 izrādes: F. Dīrrenmats “Fiziķi” (Kauguru kultūras jauniešu teātris “Eksperiments”, režisore Dace Umbraško), H.Pinters “Sargs” (VEF teātris, režisors Agris Krūmiņš), Z.Pamše “Vīrietis”(Cēsu teātris, režisore Edīte Siļķena), “Tā iemīlējusies zoss..” pēc L.Helmanes “Rudens dārzs” (LU Studentu teātris, režisors Visvaldis Klintsons), Ž.P.Sartrs “Aiz slēgtām durvīm” (Vecpilsētas teātris, režisore Edīte Neimane).

LATA biedru balsojumā par izrāžu parādes  uzvarētājiem kļuva Vecpilsētas teātra izrāde un VEF teātra izrāde.

Paldies sakām Gulbenes novada Kultūras pārvaldei un tās vadītājam Atim Barinskim, Gulbenes kultūras centram un tā vadītājai Zeltītei Dūrītei, Gulbenes Tautas teātrim un tā režisorei Inetai Krastiņai, kā arī visai festivāla organizatoru komandai par viesmīlību un skaisto festivālu!