Liepājas Tautas teātris

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs

Kolektīvs dibināts: 1954. gadā
Režisore: Ināra Kalnarāja

Darbojamies: Liepājas Latviešu biedrības namā, Rožu laukums 5/6

Mob. tālrunis: Ināra Kalnarāja : 26562954 , Dace Lanka : 29151345                   
E-pasts:  inarakalnaraja@inbox.lv, dacelanka1968@inbox.lv

Tas bija 1954. gads, kad Sadzīves pakalpojumu kombinātā tika dibināts dramatiskais kolektīvs, kura vadību uzņēmās Liepājas teātra aktieris un režisors Kārlis Locenieks. Dažus gadus vēlāk to savā saimē iekļāva pilsētas Kultūras nams un tā vadību pārņēma aktrise un režisore Astra Skrodele. Kopš 1973. gada ar aktieriem 12 gadu garumā strādāja profesionāla režisore Vita Pētersone, bet 1985. gadā, īpašu uzmanību pievēršot dramaturģijas klasiskajām vērtībām, amatierteātri vairākus gadus vadīja aktrise Agnese Ose. Šobrīd teātra režisores pienākumus godam pilda aktrise Ināra Kalnarāja, katru gadu iestudējot pa lielformāta lugai un veidojot arī koncertprogrammas – Ziemassvētkiem, teātra dienai, dzejas dienām u.t.t. Īpaši esam iemīļojuši Liepājnieku Olafu Gūtmani. Šogad jau tapis sestais Gūtmaņa dzejas koncertuzvedums “Kā kutēja dvēsele”.

Tautas teātra aktieri piedalās arī pilsētas ielīgošanas svētkos un labprāt viesojas arī citviet Latvijā. Teātris ar prieku piedalījies visos Latvijas Tautas teātru salidojumos un festivālos. 2015. gadā izrāde “Ilgās Ziemassvētku pusdienas” pēc T. Vaidlera motīviem tika atzinīgi novērtēta Latvijas amatierteātru skatē un tika izvirzīta “Gada izrāde 2014” fināla parādei Rīgā. 2015. gada jūlijā teātris ar šo izrādi arī viesojās starptautiskajā amatierteātru festivālā “NOBA” Thistedā /Dānija/. Arī Dānijā izrādei, neskatoties uz valodas barjeru, tika veltīta patiesa publikas atzinība. Kopš 2007. gada, sākumā ik gadu, tagad katru otro gadu arī pats Tautas teātris rīko Starptautisko amatierteātru festivālu “Te un nekur citur”.

 “Lai gan aktiera profesijas prestižs vairs nav tāds, kā bija agrāk, amatierteātra aktieri savu teātri mīl. Puiši paši taisa un restaurē mēbeles, paši mācās dejas un skatuves kustību. Kas šos gan pēc vecuma, gan profesijas dažādos cilvēkus satur kopā vienā kolektīvā? Laikam jau tas ir tas kopā sanākšanas prieks un radošais process, kas mūs vieno,” spriež režisore, piebilstot: “Tas ir liels hobijs un liels vājprāts!”