Sadarbība

AITA / IATA

Starptautiskā amatierteātru asociācija ir pasaules mēroga nevalstiska biedru un asociēto organizācija, kuras mērķis ir veicināt izpratni un izglītību, izmantojot amatierteātri.

NEATA

NEATA ir ziemeļvalstu un baltijas valstu amatieru teātru asociāciju alianse kura sadarbojoties organizē festivālu un dažādus pieredzes apmaiņas pasākumus.

PLATS

PLATS, kas apvieno vairāk kā 20 latviešu amatierteātrus pasaulē un ir dzimis Covid pandēmijas laikā, savu darbību uzsāka 2021. gada janvārī. Uzreiz uzņemot kontaktus un sākot sadarbību ar LATA organizāciju Latvijā, kas patreiz apvieno 56 dalībniekus. 2021. gada jūnijā tiek parakstīts PLATS –LATA sadarbības līgums, kas paredz  regulāras kopīgas diskusijas, apmācības un festivālus par to, kā celt amatierteātru režisoru un aktieru meistarību, kā sadarboties savā starpā, kā stiprināt piederību Latvijai un kā attīstīt saiknes ar amatierteātriem un lugu autoriem Latvijā. Kopā strādājot un īstenojot projektus attālināti, teātri no trīs kontinentiem paveica milzīgu  darbu. Sākotnējā sadarbība saistīta bija ar Zoom projektiem:

 LATVIEŠU LUGU LASĪJUMI 2020 un  2020+

https://www.youtube.com/results?search_query=latvie%C5%A1u+lugu+las%C4%ABjumi+2020

Kā arī aizsākti attālinātie projekti:

Stokholmā 2022. gada 23.-25. septembrī norisinājās 1. diasporas klātienes festivāls ”PLATS SOLIS”.

Dziesmu un deju svētku priekšvakarā, 2023. gada 1. jūlijā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, notika diasporas latviešu amatieru teātra festivāls “Dāvana Latvijai”.

Dramaturgu asociācija

Biedrības mērķis ir veicināt latviešu dramaturģijas attīstību, kā arī publicētās un nepublicētās dramaturģijas kā Latvijas nemateriālās kultūras būtiskas sastāvdaļas saglabāšanu, sistematizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā prioritāti nosakot latviešu valodā rakstīto mūsdienu oriģināldramaturģiju.

Latvijas Nacionālais Kultūras centrs

Latvieši ir dziedātāju, dejotāju un teātra spēlētāju tauta.
Teātra spēlēšanas tradīcijas Latvijā aizsākušās jau 19.gadsimta sākumā. Latviešu teātra dibināšanā un attīstībā vislielākie nopelni dramaturgam, aktierim un režisoram latviešu teātra tēvam Ādolfam Alunānam.
Jau 25 gadus notiek Latvijas amatierteātru iestudējumu parāde „Gada izrāde” ar mērķi noteikt gada labāko iestudējumu.
Kopš 1968.gada reizi četros vai piecos gados notiek amatierteātru salidojums.
Latvijā notiek arī daudzi amatierteātru festivāli, vairāki no tiem – starptautiski. Ar labiem panākumiem Latvijas amatierteātri piedalās starptautiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā „Baltijas Rampa”, kā arī citos festivālos ārvalstīs.