Kategorijas
Nekategorizēts

Jaunā LATA valde 2024 ziņo

Cienījamie LATA dalībnieki – biedri!

          Pamatojoties uz jūsu lēmumu – vēlēšanu rezultātiem, LATA jaunievēlētā  valde sanāca kopā Zoom platformā š.g. 29. februārī, lai līdz galam norunātu veicamos uzdevumus un izvēlētos prioritātes darbībās, tādējādi sadalot pienākumus, darbošanās lauciņus un izvēlot LATA valdes priekšsēdētāju.

  Visi jautājumi un priekšlikumi tika atrunāti un pieņemti balsojot, ievērojot balsu vairākuma principu.

          Sanāksmē piedalījās Edīte Siļķēna, Inta Uškāne, Līga Milta, Andris Apinis, Andrējs Krūmiņš un Daina Kandevica. Nenoskaidrotu apstākļu dēļ nepiedalījās Astra Kacena.

1. Par LATA valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Daina Kandevica.

2. Domājot par mūsu teātru radošo attīstību, izaugsmi un apzinot paveikto (iestudējumus), katrs no valdes locekļiem apņēmās pārzināt sev tuvākos reģionus: Vidzeme – Edīte Siļķēna,  Latgale – Inta Uškāne,  Lejas Latvija (Zemgale, Sēlija) – Līga Milta sadarbībā ar Astru Kacenu, Kurzeme – Daina Kandevica, Rīga un Rīgas apkaime – Andris Apinis sadarbībā ar Edīti Neimani.

3. Turpinot aizsāktās vadlīnijas un veidojot jaunus darbības virzienus, ar balsu vairākumu tika nolemts:

  • par finansēm un kopējo dokumentāciju, kā arī tehniskiem jautājumiem atbildēs Andrējs Krūmiņš;
  • par jauniešu teātriem atbildīgā – Līga Milta;
  • par sadarbību ar PLATS koordinators – Andris Apinis;
  • par sadarbību ar Dramaturgu asociāciju koordinators – Edīte Siļķēna;
  • par informāciju LATA facebook lapā – Inta Uškāne sadarbībā ar Uldi Karlovu-Karlovski, kurš uzraudzīs LATA mājaslapu;
  • par režisoru un mūsu sadarbības partneru tālāku radošu komunikāciju semināros, nodarbībās klātienē un attālināti, meistarklašu un apmācību organizēšanu, kam tas nepieciešams, organizators – projektu vadītājs – Astra Kacena;
  • par visiem starptautiskiem sakariem (AITA/IATA, NEATA, Baltijas Rampa u.c.) kopā ar Ingunu Gremzi un Andri Apini – Daina Kandevica (LATA valdes priekšsēdētāja).

Gaidām visu LATA biedru atbalstu, ierosinājumus un līdzdarbošanos  visās asociācijas norisēs, pasākumos un aktivitātēs.

TIKAI KOPĀ MĒS ESAM STIPRI! LATA valde 2024

Atbildēt