Kategorijas
Festivāls

Pieteikšanās festivālam “Spēlējam, Dancojam… .” Vītiņos

Atvērta pieteikšanās festivālam līdz 2023.gada 1.jūlijam.

ORGANIZATORS

Dobeles novada pašvaldība un Vītiņu Tautas nams

DALĪBNIEKI

Latvijas amatierteātri.

NORISES LAIKS UN VIETA

            2023. gada 22.jūlijā  Vītiņu Tautas namā un estrādē no plkst.10.00

NOTEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

  1. Kolektīvi festivālā var piedalīties ar dažādu žanru iestudējumiem.
  2. Maksimālais uzstāšanās laiks – 90 min.
  3. Kolektīvs ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
  4. Festivāla pieteikuma anketa  ( pielikums nr.1) jāiesniedz Vītiņu Tautas namā vai elektroniski adamaiteraisa@inbox.lv līdz 2023.gada 1.jūlijam.
  5. Dalības maksa par piedalīšanos festivālā “Spēlējam,dancojam… .” – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00  centi) no kolektīva. .
  6. Dalības maksa tiek izmantota festivāla  “Spēlējam,dancojam… .” norises sagatavošanai.

Pieteikuma anketa un vairāk informācijas pieejams šeit:

Atbildēt